Witamina D – charakterystyka

witamina D3

Mówiąc o witaminie D mamy na myśli związki chemiczne, które wywodzą się z grupy steroidów i charakteryzują się działaniem przeciwkrzywicznym. Dla człowieka kluczowe znaczenie wydaje się mieć witamina D2 oraz D3.

Jakie właściwości ma witamina D?

Witamina D zwraca na siebie uwagę przede wszystkim dlatego, że obie jej postacie mogą podlegać dalszym przemianom i są w stanie przeobrazić się w związki, których działanie można porównać do tego, jakie charakteryzuje hormony. Jednocześnie dla witamin D charakterystyczne jest to, że nie odznaczają się działaniem biologicznym. Są też rozpuszczalne w tłuszczach, a dzięki wiążącemu je białku istnieje możliwość ich krążenia w surowicy. Mówiąc o właściwościach witaminy D nie można zapominać również o tym, że przyczynia się zarówno do prawidłowego rozwoju, jak i mineralizacji kości. Reguluje też gospodarkę wapienno-fosforową ustroju zwiększając wchłanianie obu pierwiastków z przewodu pokarmowego. Trudno wyobrazić sobie też procesy kostnienia, które dokonywałyby się bez jej udziału, jest przy tym nieoceniona przy powstawaniu innych związków niezbędnych w procesie budowy kości. Gdy mamy do czynienia z niedoborami witaminy D musimy liczyć się z tym, że zawarty w naszym pożywieniu wapń nie będzie w pełni wykorzystywany, a to najczęściej przyczynia się do tego, że mineralizacja kości zostaje upośledzona. Niestety, to nie dieta jest najważniejszym źródłem witaminy D w naszym organizmie, tą bowiem zawdzięczamy przede wszystkim zachodzącej w skórze biosyntezie cholekalcyferolu z 7-dehydrocholesterolu.

Konsekwencje niedoboru witaminy D

witamina dNasze zapotrzebowanie na witaminę D możemy zaspokajać jedząc ryby, masło, jaja, mleko i wątrobę. W przypadku nabiału ilość witaminy D nie zawsze jest taka sama, wpływ na nią ma przy tym między innymi sposób, w jaki żywione są krowy. Z brakiem witaminy D mamy do czynienia przede wszystkim w konsekwencji niedostatecznej ekspozycji na światło słoneczne. Problemem może być też upośledzenie zachodzącej w wątrobie syntezy aktywnych metabolitów oraz stosowanie wielu leków, w tym zwłaszcza o działaniu przeciwpadaczkowym. Niedobór witaminy D wiąże się też często z wiekiem pacjenta, charakterystyczne jest przy tym dla niego, że ma dość zróżnicowany wpływ na nasze zdrowie. Najpoważniejszy wydaje się w przypadku dzieci, gdzie może prowadzić do krzywicy, zagrożone są jednak również osoby dorosłe, które w konsekwencji niedoboru witaminy D mogą się zmagać z rozmiękczeniem kości. Oczywiście, choć krzywica jest często wiązana właśnie ze zbyt niskim poziomem witaminy D, nie powinno się zapominać i o tym, że prowadzą do niej również niedobory wapnia i fosforu i właśnie niedostateczna ekspozycja na światło słoneczne. Specyfika odżywiania organizmu ludzkiego witaminą D (duży udział syntezy w skórze dokonującej się z udziałem promieni słonecznych, niewielka zawartość witaminy w produktach naturalnych) sprawia, że nie podaje się wysokości dziennego zapotrzebowania na nią dla osób dorosłych. Jedyne dane, jakimi dysponujemy, odnoszą się do niemowląt i dzieci (10 mcg na dobę) i osób starszych (5 mcg ma dobę)