Organizacja transportu zmarłych z zagranicy

Organizacja transportu zmarłych z zagranicy

Każdy, kogo bliski zmarł poza granicami kraju przechodzi przez podwójną traumę.

Pierwsza dotyczy rzecz jasna samego zgonu, natomiast druga przewozu zwłok. Niestety, transport zmarłych nie należy do najprostszych. Konieczne jest również przygotowanie dość dużej gotówki, gdyż nie jest to również tanie.

Zgody i zaświadczenia

Przeważnie, ażeby doprowadzić do transportu zmarłych konieczne jest uzyskanie co najmniej kilku zgód i zaświadczeń. Podstawowe dokumenty to zgoda prezydenta miasta, do którego zwłoki mają być przetransportowane oraz zgoda konsula na przewóz zwłok. Ponadto, trzeba także uzyskać często zezwolenie na przewóz zwłok konkretnym środkiem transportu. Tylko w przypadku przewozu drogowego zezwolenie nie jest wymagane. Widać więc wyraźnie, że droga formalna nie jest prosta, a przejście przez nią wymaga czasu.

Zwłoki i prochy

Warto mieć również na uwadze, iż transport zmarłych nieco inaczej przebiega w przypadku zwłok w trumnach, a inaczej, gdy na miejscu zagranicą zostają one skremowane W przypadku przewozu ciała niezbędne do transportu będzie uzyskanie zaświadczenia, iż zmarły nie był zarażony chorobą zakaźną. Tylko w takim przypadku możliwe będzie włożenie ciała do trumny i przewiezienie go do Polski. Kiedy natomiast zwłoki są kremowane nie jest potrzebne tego rodzaju zaświadczenie. Nie oznacza to jednak, ze obejdzie się bez formalności .W takiej sytuacji krematorium musi wydać zaświadczenie o skremowaniu. Ponadto, należy też pamiętać, iż istnieją konkretne przepisy odnośnie zapakowania prochu., Musi on znaleźć się w metalowej urnie. Nie są potrzebne trumny, jednak urna powinna zostać umieszczona w drewnianej skrzyni.

Koszty transportu

Ostateczne koszty transportu zmarłych są zależne przede wszystkim od tego, z jakiego kraju trzeba je przewieźć. Ceny zależą zwłaszcza od odległości jaka jest do pokonania. Niemniej jednak, nie tylko to ma znaczenie. Generalnie, najniższe koszty transportu zwłok dotyczą przewozu ich z krajów należących do Unii Europejskiej. Ponadto, wiele zależy również od tego, jaki środek transportu zostanie wykorzystany. Jeśli korzysta się z usług domu pogrzebowego należy też uwzględnić należną mu prowizję z ich świadczenie, która w przypadku organizacji transportu zmarłych może być dosyć wysoka.